top of page

פעילות

ויקימנטור מעורב מאוד בקהילת הוויקיפדים בארץ ובעולם,
אלו הן חלק מהפעילויות בהן לקח חלק ואף ארגן.
בנוסף, תוכלו לעיין ברשימת הפעילויות שנמצאת
בעמוד המשתמש הרשמי בויקיפדיה

bottom of page