top of page

כללי אצבע לחשיבות אנציקלופדית

חשיבות אנציקלופדית מוקנית לאדם או עסק אשר השפיעו על החיים בארץ.
קהילת הוויקיפדים קבעה מספר קריטריונים להכרה בחשיבות אנציקלופדית:
לגבי אדם – אם שימש בתפקיד חשוב, גילה תגלית מיוחדת או התפרסם במיוחד.
לגבי עסק – אם הוא ותיק ומוכר ואם הוא מיוחד.

הקהילה גם סיכמה מספר כללי אצבע, העוזרים לקבוע חשיבות אנציקלופדית ברורה.
להלן תחומים הנתפסים כבעלי חשיבות אנציקלופדית:

אישים בעלי חשיבות אנציקלופדית

- פרופסורים (למשל:מתמטיקאים / פיזיקאים / כימאים / ביולוגים / כלכלניםוכד')

- סופרים, משוררים, עיתונאים

- אישי ציבור, פוליטיקאים

- עורכי דין / רואי חשבון / רופאים – אם הם מוכרים או בעלי השפעה

- ידוענים, שחקנים, זמרים,

- מנהלים בכירים, מייסדי חברות מפורסמות

- ספורטאים

- אומנים / שחקנים - מוכרים

- אנשי מחתרות / צבא / משטרה בכירים

- אנשי דת(רבנים, כמרים, אימאמים וכו')

חברות ועסקים

- חברות ציבוריות, חברות פרטיותי דועות, חברות הייטק, בתי מסחר ומלאכה מיוחדים

- מוסדות ציבוריים / עמותות

- בתי חולים, מרפאות, מרכזים רפואיים,

- הוצאות לאור,

- מוצרים ייחודיים / מפורסמים

- מוסדות תרבות (קולנוע, תאטרון, תזמורות וכד')

שונות

 

- ספרים

- יצירות אמנות

- עיתונים , אתרי אינטרנט, פורטלים

- ערים, עיירות ואתרים ברחבי העולם

bottom of page